DS Logistic

Vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava a spedice, zásobování betonáren, obaloven a staveb.

www.dslogistic.cz
AD Mach

Vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava.

www.admach.cz
DS Chuchlík

Vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava.

www.dschuchlik.cz
DS Agro

Zemědělská prvovýroba, agroslužby, opravy mechanizace.

www.dsagro.cz
DS Energie

Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů.

www.dsenergie.cz
DS Gabriel

Doprava betonu, prodej písku a kameniva.

www.dsgabriel.cz